Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. ledna 2021 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se

BOX INSONORIZZATI se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web BOX INSONORIZZATI a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu BOX INSONORIZZATI souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

BOX INSONORIZZATI shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. BOX INSONORIZZATI také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na BOX INSONORIZZATI automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou BOX INSONORIZZATI využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu BOX INSONORIZZATI.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu BOX INSONORIZZATI, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: BOX INSONORIZZATI nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

BOX INSONORIZZATI doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na BOX INSONORIZZATI. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. BOX INSONORIZZATI nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo BOX INSONORIZZATI a rodinu webů BOX INSONORIZZATI.

Použití osobních informací

BOX INSONORIZZATI shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu BOX INSONORIZZATI a k poskytování služeb, o které jste požádali. BOX INSONORIZZATI také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z BOX INSONORIZZATI a jeho přidružených částí. BOX INSONORIZZATI vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. BOX INSONORIZZATI neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. BOX INSONORIZZATI Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc BOX INSONORIZZATI může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb BOX INSONORIZZATI a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

BOX INSONORIZZATI nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

BOX INSONORIZZATI udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu BOX INSONORIZZATI za účelem zjištění, jaké služby BOX INSONORIZZATI jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům BOX INSONORIZZATI, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web BOX INSONORIZZATI prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící BOX INSONORIZZATI nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku BOX INSONORIZZATI a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů BOX INSONORIZZATI nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web BOX INSONORIZZATI používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky BOX INSONORIZZATI nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti BOX INSONORIZZATI, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb BOX INSONORIZZATI nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

BOX INSONORIZZATI zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. BOX INSONORIZZATI uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

BOX INSONORIZZATI vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se BOX INSONORIZZATI nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte BOX INSONORIZZATI na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Spandre S.r.l.   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation